2010 – ILBC Science Fair – II

တြားသြားသတၱ၀ါမ်ား

ႏုိ႕တုိက္သတၱ၀ါမ်ား

ဌက္သတၱ၀ါမ်ား

School Gym မွာ က်င္းပေသာ ILBC Science Fair

ေရသတၱ၀ါမ်ား

မွန္ဘီလူးနဲ႕ ၾကည့္ေနေသာ သမီးေလး

ဂိမ္းကစားေနေသာ သမီးေလး

static electricity ball

static electricity ball စမ္းသပ္၊ စူးစမ္းေနေသာ သမီးေလး

static electricity ball ကုိင္ထားတာမုိ႕ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ဆံပင္ေလးေတြ ေထာင္လာတယ္။

 Static electricity ball can be hair-raising!

ဆံပင္ေတြ သိသိသာသာ ေထာင္ေနေသာ ပံု ..